Infotabule náučného chodníka Modra - FoxySteel

Infotabule náučného chodníka Modra

Infotabule náučného chodníka Modra

Pre mesto Modra sme vyrobili a dodávali 8 informačných tabúľ v centre mesta
– pamiatkovej zóne, Kráľovej, Harmónii – Piesku – Zochovej chate. Cortenové
infotabule tvoria náučný chodník mesta a priľahlého okolia. Obsahujú základné
informácie o lokalite, doplnené mapami. Texty sú v troch jazykových
mutáciách.


Páči sa Vám?

Call Now Button