Cortenová fasáda Office Prístavná, Bratislava - FoxySteel

Cortenová fasáda Office Prístavná, Bratislava

Cortenový obklad oporného múrika, Modra

Jedným z ďaľšej peknej novostavby pri bratislavskom Dunaji je bytový komplex Prístavná 1. Predná časť budovy je opláštená cortenovou fasádou.

Fasáda bola navrhnutá v tvare vlny z viacerých častí hladkého fasádneho obkladu COR-TEN flat.

Na celom cortenovom obklade sú schované kotviace prvky.

Zistite viac informácií o najjednoduchšom obklade Cor-ten flat .
Cortenový fasádny obklad spatinoval sám prirodzene vplyvom počasia.

Na Corten aj túto architektonicky zaujímavú stavbu spravil nepriehliadnuteľnou.

Páči sa Vám?

Call Now Button