Infotabulí naučného chodníku Modra - FoxySteel

Infotabulí naučného chodníku Modra

Infotabulí naučného chodníku Modra

Pro město Modra jsme vyrobili a dodávali 8 informačních tabulí v centru města
– památkové zóně, Kráľovy, Harmonii – Písku – Zochova chatě.

Cortenové infotabulí tvoří naučná stezka města a přilehlého okolí. Obsahují základní informace o lokalitě, doplněné mapami. Texty jsou ve třech jazykových mutacích.


Líbí se Vám?

Call Now Button