Corten - FoxySteel

Hrdzavý plech Corten

„Hrdzavý“ plech Corten je originálny prírodný materiál odolný voči poveternostným podmienkam. Vyvíja sa postupne a patina na jeho povrchu mu dodáva jedinečný vzhľad nezameniteľnej farby. Nepotrebuje žiadnu dodatočnú úpravu, ochráni sa sám. Corten je 100% recyklovateľná, prírodná a užitočná oceľ .

Patinujúca oceľ je pre architektúru známa od 60. rokov minulého storočia. Pred touto dobou sa používala pre výrobu železničných vagónov, ktoré sa nemuseli ošetrovať nátermi ako ochrana pred koróziou.

V podstate ide o oceľ so zvýšenou odolnosťou proti atmosférickej korózii. V procese výroby sa do tekutej ocele pridávajú prvky ako fosfor, meď, chróm, nikel, molybdén, ktoré vytvoria zvýšenú odolnosť takejto ocele. Konečný cortenový výrobok má zníženú, dá sa povedať, že až zastavenú koróziu.

Materiál – CORTEN – sa starnutím stáva vzhľadovo atraktívnejším, čo je vlastnosť veľmi vzácna a pre architektonické použitie cenná. V prípade mechanického poškodenia materiálu Cor-ten, má patinujúca oceľ schopnosť opätovného vzniku svojej patiny na poškodených miestach.

Materiál

Materiál

Patinujúca oceľ Corten je nízkolegovaná oceľ, optimalizovaná vďaka jej legujúcim prvkom (meď, chróm, nikel a fosfor), čím získava výnimočné mechanické a protikorózne vlastnosti. Poznáme tri typy tejto ocele – A, B, B-D. My však pri svojej práci využívame najmä Corten A, ktorý je najvhodneší pre aplikáciu v umení, dizajne a architektúre..

Odolnosť voči korózii

Oceľ Corten je odolná voči atmosférickej korózii vďaka ochrannej vrstve , patiny ktorá sa vytvára na povrchu materiálu počas jeho oxidácie a vyznačuje sa nepatrnou priepustnosťou kyslíka dovnútra – čím sa korózia takmer úplne zastaví. Vrstva oxidov vzniká, keď je oceľ Corten periodicky zvlhčovaná a vysušovaná, čo za normálnych poveternostných podmienok a v našich klimatických podmienkach trvá 18 až 36 mesiacov.

Farba patiny

Patina povrchu Cortenu má na začiatku červenohnedú líščiu farbu, ktorá časom ztmavne na tmavohnedú. V priemyselných oblastiach sa vrstva patiny na oceli Corten vytvára rýchlejšie a je tmavšia než v čistejšom vidieckom, alebo prírodnom prostredí. V prípade, že by bol povrch oceli Corten trvale vlhký alebo suchý, ochranná vrstva patiny by nemala podmienky na to, aby sa vytvárala. Príkladom je interiér, kde je potrebné tento proces vyvolať umelo, alebo ho aplikovať už vyzretý, teda s hotovou patinou na povrchu Cortenu.

Farebný vývoj patiny

Materiál Corten vyzerá ako bežná oceľ. Svoj jedinečný vzhľad získava až po spustení koróznych procesov po aplikácii v exteriéri. V prípade exteriérových realízácií ako sú ploty, ohniská, vonkajšie krby, kvetináče na terasu, obklady, či iné formy oplotenia a riešenia fasád, sa necháva materiál Corten patinovať – hrdzavieť prirodzenou cestou, vplyvom vonkajšej vlhkosti.


Pri interiérových aplikáciách je potrebné pre aktiváciu riadeného korózneho procesu na povrchu ocele Corten použiť pri realizácii špeciálny patinačný náter Foxy Paint. Umelo zpatinovaný povrch materiálu Corten dokážeme následne stabilizovať tak, aby nedochádzalo k ďalšej oxidácii povrchu. Túto metódiu odporúčame výhradne pre interiérové aplikácie.

Call Now Button