Corten - FoxySteel

Rezavý plech Corten

„Rezavý“ plech Corten je originální přírodní materiál odolný vůči povětrnostním podmínkám. Vyvíjí se postupně a patina na jeho povrchu mu dodává jedinečný vzhled nezaměnitelné barvy. Nepotřebuje žádnou dodatečnou úpravu, ochrání se sám. Corten je 100% recyklovatelná, přírodní a užitečná ocel. Patinujúca ocel je pro architekturu známa od 60. let minulého století. Před touto dobou se používala pro výrobu železničních vagónů, které se nemuseli ošetřovat nátěry jako ochrana před korozí.

V podstatě jde o ocel se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi. V procesu výroby se do tekuté oceli přidávají prvky jako fosfor, měď, chrom, nikl, molybden, které vytvoří zvýšenou odolnost takovéto oceli. Konečný cortenový výrobek má sníženou, dá se říci, že až zastavenou korozi.

Materiál – CORTEN – se stárnutím stává vzhledově atraktivnějším, což je vlastnost velmi vzácná a pro architektonické použití cenná. V případě mechanického poškození materiálu Corten, má patinujúca ocel schopnost opětovného vzniku své patiny na poškozených místech.

Materiál

Materiál

Patinujúca ocel Corten je nízkolegovaná ocel, optimalizovaná díky její legujícím prvkem (měď, chrom, nikl a fosfor), čímž získává výjimečné mechanické a protikorozní vlastnosti. Známe tři typy této oceli – A, B, B-D. My však při své práci využíváme zejména Corten A, který je nejvhodnější pro aplikaci v umění, designu a architektuře.

Odolnost vůči korozi

Ocel Corten je odolná vůči atmosférické korozi díky ochranné vrstvě, patiny která se vytváří na povrchu materiálu během jeho oxidace a vyznačuje se nepatrnou propustností kyslíku dovnitř – čím se koroze téměř úplně zastaví. Vrstva oxidů vzniká, když je ocel Corten periodicky zvlhčována a vysušována, co za normálních povětrnostních podmínek a v našich klimatických podmínkách trvá 18 až 36 měsíců.

Farba patiny

Patina povrchu Cortenu má na začátku červenohnědou liščí barvu, která časem tmavne na tmavohnědou. V průmyslových oblastech se vrstva patiny na oceli Corten vytváří rychleji a je tmavší než v čistším venkovském nebo přírodním prostředí. V případě, že by byl povrch oceli Corten trvale vlhký nebo suchý, ochranná vrstva patiny by neměla podmínky na to, aby se vytvářela. Příkladem je interiér, kde je třeba tento proces vyvolat uměle, nebo jej aplikovat již vyzrálý, tedy s hotovou patinou na povrchu Cortenu.

Barevný vývoj patiny

Materiál Corten vypadá jako běžná ocel. Svůj jedinečný vzhled získává až po spuštění korozních procesů po aplikaci v exteriéru. V případě exteriérových realizací jako jsou ploty, ohniska, venkovní krby, květináče na terasu, obklady, či jiné formy oplocení a řešení fasád, se nechává materiál Corten patinovat – rezavět přirozenou cestou, vlivem vnější vlhkosti.

Při interiérových aplikacích je potřebné pro aktivaci řízeného korozního procesu na povrchu oceli Corten použít při realizaci speciální patinačný nátěr Foxy Paint. Uměle zpatinovaný povrch materiálu Corten dokážeme následně stabilizovat tak, aby nedocházelo k další oxidaci povrchu. Tuto metodu doporučujeme výhradně pro interiérové aplikace.

Call Now Button