Zázemie cintorína, Litomyšl ČR - FoxySteel

Zázemie cintorína, Litomyšl ČR

Zázemie cintorína, Litomyšl ČR

Na projekte zázemia cintorína v Českom Litomyšli sme sa podieľali s dodávkou Cortenových portálov. Bol to náročný projekt, pri ktorom bol kladený veľký dôraz na vysokú precíznosť jednotlivých detailov, ako aj množstvo mechanický súčastí a špeciálnych kovaní.

Portály tvoria výplne otvorov v železobetónovej monolitickej stavbe. Súčasťou jednotlivých výplní boli aj namieru vyrábane okenné rámy a dvere z cortenu. Jednotlivé portály boli kompletne dielensky prefabrikované a na stavbe sme ich osádzali do pripravených otvorov. Celkový estetický dojem umocňujú predsadené posuvné cortenové rošty.


Zaujimavý projekt komplexnej dodávky prefabrikovaných cortenových portálov, ktoré sa skladali z okenných výplní vkladaných do corten rámov posúvnych tieniacich corten mreží a corten dverí.
 
Projekt je ukážkou vysokej úrovne prepracovaných detailov a kvalitnej architektúry.


Páči sa Vám?

Call Now Button