Informačná tabula o cintoríne hrdinov, Trenčín - FoxySteel

Informačná tabula o cintoríne hrdinov, Trenčín

Informačná tabuľa o cintoríne hrdinov, Trenčín Brezina

Materiál Corten je vďaka svojej dôstojnosti neuveriteľne vhodný na výrobu rôznych pamätníkov a pietnych miest. Rovnako sa náš obľúbený prírodný materiál do lesa mimoriadne hodí.

Pre mesto Trenčín sme vyrobili nosnú 10mm hrubú zdvojenú cortenovú tabuľu. Na jednej strane sú cortenové informačné tabuľky a mapa a na druhej strane 44ks tenkých cortenových plieškov s menami obetí.


Zaujal Vás pamätník?

Call Now Button